NATIONAL REFREE : TAEKWONDO FEDRETION OF INDIA

Sr.No Name  
1 MASTER GURUNATH KALE
2 BHIMRAO RATHOD
3 Mrs. ASHWINI KALE
4 ASHAT PUJARI
5 VIJAY BAMGUDE
6 KAUSTUBH MORE
7 SAGAR CHAVAN
8 GAUTAM GAIKWAD
9 GAYATRI POKALE
10 OMKAR DEDE
11 VIJAY RAUT
12 PRAVEEN MORE
13 ALIM SHAIKH
14 GIRISH HULAWALE
15 NARENDA CHAVAN
16 SACHIN MORE
17 SUMIT MARATHE